Tankar kring en IT-strategi för Ungdomens Nykterhetsförbund

Som utlovat i ett tidigare inlägg: tankar kring en IT-strategi för Ungdomens Nykterhetsförbund. Allt eller delar av det här kommer jag säkerligen skicka in som en eller flera motioner till kongressen i Göteborg 2009, gärna med fler undertecknare än jag själv!

Men först behövs såklart input, feedback och diskussion.

 • Dela inte strategi med IOGT-NTO. Alice 16 år och Sven 50 år vill inte ha samma sak ur sina datorer. UNF bör anstränga sig för att nå sin målgrupp, precis som IOGT-NTO bör anstränga sig för att nå sin. Ute i samhället anstränger vi oss för att upprätthålla skilda profiler, av den anledningen delar vi inte på t ex värvarmaterial. Att dela vårt ansikte på internet med IOGT-NTO är absurt.
 • Gör skillnad på IT-strategi för personal, och IT-strategi för medlemmar. Våra medlemmar vill ha gästböcker, presentationer, bildgallerier, och forum. Vår personal vill ha e-post, kalendrar, inloggning som funkar över flera datorer. Dela gärna IT-strategin för personalen med IOGT-NTOs motsvarande (d v s, ha en gemensam IT-strategi för IOGT-NTO-rörelsens avlönade, men separata för förbundens medlemmar).
 • Särskilj e-posten, om den behövs alls. Att sätta upp ett eget community oberoende av Microsofts Active Directory och tillhandahålla webmail inom ramerna för detta community innebär mycket arbete och lite förtjänst. E-posthantering är komplicerat med IMAP-servrar och POP3-stöd och allt vad det heter, och det finns få fria webbmailgränssnitt som kommer i närheten av att mäta sig med t ex Gmail eller Hotmail.
  Vidare behöver UNF knappast dela ut e-postadresser, så gott som alla i åldern 13-26 har redan minst en. En kompromisslösning mellan att behålla mailen och att avskaffa mailen kan vara att sätta upp en möjlighet för användare att få e-post skickat till en @unf.se-adress vidarebefordrat till deras riktiga e-postadress – min egen @unf.se-adress vidarebefordrar all mail till min @gmail.com-adress, och har gjort det smärtfritt sedan februari 2005.
 • Ta till vara på interna krafter. Sätt upp ett utskott tillägnat informationsteknik. Vi har medlemmar därute som kan bygga och sätta upp allt från bloggportaler till insändarverktyg. Med lite stimulering kommer de inte bara ha visioner, utan också medlen för att förverkliga dem. (Underförslag: modernisera och integrera Burken.se i ett nytt community.)
 • Etablera en internetnärvaro utanför våra egna domäner. Uppmuntra, sanktionera, uppmärksamma och länka till UNF-relaterade initiativ och grupperingar i andra sammanhang, som t ex Facebook, Lunarstorm, MySpace, Bilddagboken, Last.fm, Flickr, vadsomhelst. Se det som positivt att föreningar och distrikt har egna hemsidor och egna communities – det är inte konkurrens, det är komplettering. Håll koll ett vakande öga på omvärldens beskrivning av oss (Wikipedia, bloggar, etc) och var snabb med att korrigera/påpeka faktafel.
 • Visa upp förbundsstyrelsen och personalen. Istället för de oftast rätt utdaterade nyheterna på unf.se, sätt upp en blogg med rapporter och berättelser om och från förbundsstyrelsens och personalens arbete. (Jag hade inte ens sett en bild på IOGT-NTO-huset på Stora Essingen innan jag började jobba som fältkonsulent.) Bjud in gästbloggare från andra förbund både inom och utom IOGT-NTO-rörelsen, bjud in gästbloggare från längre ner i organisationen: distriktsstyrelser, föreningsstyrelser, vanliga medlemmar… (Förresten, RSS på de nyheter som finns vore ett steg i rätt riktning.) (IOGT-NTO-bloggen I rörelse är ett stort steg i rätt riktning!)
 • Lär av andra. Titta på hur andra ungdomsförbund har löst saker, och skäms inte för att sno idéer. Kanske ta upp saken inom ramarna för LSU på något sätt?

Detta är några lösa tankar, som säkerligen kan funderas vidare på och revideras. Förslag?

8 Comments

 1. Linda skriver:

  Jag gillar dina ideér och håller med kring dina ideer angående ett community

 2. Robert skriver:

  Mycket kloka tankar! Jag har tänkt flera av dem själv, och håller med om mycket.

  Men en problematisering: FInns det inte problem med att särskilja medlemmar från anställda och ha separata plattformer för de båda? FInns inte en risk att det blir en spricka mellan medlemmar-anställda då?

 3. Job skriver:

  Tack! Jag har längtat så efter kritik. (Utan kritik, ingen diskussion; utan diskussion, ingen förnyelse.)

  Fast jag har ju ett svar på den. Att särskilja "personalplattformen" och "medlemsplattformen" innebär inte att personalen inte kan utnyttja medlemsplattformen. Tvärtom! Som t ex konsulent skulle det snarare ingå i mitt uppdrag att hålla koll på mitt distrikts sidor (t ex kalendarium och diskussionsforum), på samma sätt som konsulenter i de distrikt som har egna hemsidor/forum idag (t ex Kronobergs och Gotlands) deltar där.

  Ställ denna vision i kontrast till den existerande "gemensamma plattformen": trots att vår nuvarande lösning är till för både medlemmar och anställda har de anställda och medlemmarna egentligen bara en beröringspunkt; de öppna diskussionsmapparna på Sobernet. Och deltagandet i dessa diskussionsmappar är lågt, både från medlemmars och anställdas håll.

 4. Vidar skriver:

  Grymt. Bra.

 5. Arild skriver:

  Du rockar.

 6. torun skriver:

  det hela låter väldigt bra tycker torun.

 7. Simon B. skriver:

  Positivt! Och förändringsvänligt? I vilken ände börjar ni/vi?

 8. Draken skriver:

  Mycket bra förslag! ^^ Keep it up! :D

  Men jag måste tillägga, att även om jag var vuxen och med i IOGT-NTO, så skulle jag ändå inte vilja vara med på deras tråkiga webbplats. x_x Då skulle jag nog föredra UNF:s webbplats… ^_^ om det nu fanns någon. :P