Wordlade budgetar

Det har talats mycket om vad de olika partiernas budgetar innehåller och inte innehåller. Eftersom jag inte är särskilt intresserad av dem tänkte jag ta ett verktyg till hjälp för att ta reda på vad de pratar mest om: Wordle. Nedan följer fyra Wordle-genererade budgetsammanfattningar. Allting som genereras av Wordle är släppt under CC-BY.


Vänsterpartiets budgetmotion, Motion 2008/09:Fi271


Socialdemokraternas budgetmotion, Motion 2008/09:Fi270


Miljöpartiets budgetmotion, Motion 2008/09:Fi272


Regeringens budgetproposition, Proposition 2008/09:1. Allianspartierna lägger en gemensam proposition eftersom de är i regeringsställning, och motionerar alltså inte som de andra partierna.

Så vad får vi ut av det här? Tyvärr inte särskilt mycket. Det pratas mycket om kronor – inte särskilt konstigt eftersom det är en budget! Regeringen är omtalad i samtliga motioner, rimligen för att oppositionspartierna kritiserar regeringen och regeringen talar om sig själva i tredje person.

En sak som kan noteras är att man i Regeringens proposition hittar ordet "personer" rätt frekvent. I Miljöpartiets motion talas det istället om "människor". Socialdemokraterna talar ungefär lika mycket om "människor", "barn" och "ungdomar", medan Vänsterpartiet framförallt talar om "kvinnor", men även "män" och "människor". Dessutom kan vi konstatera att småpartierna (v) och (mp) verkar vilja påpeka sin egen existens genom att använda sitt eget namn rätt frekvent, något (s) inte gör.

En sak kan snabbt konstateras: Miljöpartiets mediauppmärksammade massanvändande av orden "stoppa", "förbud" och annat negativt verkar vara rätt överdrivet.

2 Comments

  1. Tuss skriver:

    Ånej, snart har vi parlamentarismen 2.0!

  2. Calandrella skriver:

    Det är ungefär som taggmoln på bloggar. Intressant och sevärt!