Archive for maj 2009

Att kritisera Piratpartiet

Flyende pirat
Fly, pirat, fly! En civiliserad samtalston är uppenbarligen inte aktuell här.

Det hivas mycket skit på Piratpartiet just nu. Det är klart att etablerade partier (ibland med rötter i egna folkrörelser) känner sig hotade av denna nya folkrörelse. Den största katapulten verkar svensk inrikespolitiks Se&Hör, Politikerbloggen, vara, med inlägg som de här. Men även delar av vänstern deltar i kastandet, bland annat Jinge som okritiskt och utan vidare problematisering återrapporterar skvaller från Politikerbloggen och Aftonbladet i inlägg som "Här är BRUDARNA Piratpartiet !!". Det här inlägget har sina rötter i en refuserad kommentar (det är givetvis helt okej) till just det inlägget, men vi har valt att skala bort den del som behandlade Jinges illustrationsval till förmån för ett bredare inlägg. Vi på Luftslottet tänkte nu istället bringa ordning i leden med en liten guide: "hur man kritiserar Piratpartiet utan att framstå som en idiot".

Angreppsvinklar man inte skall använda:

Rick Falkvinges privatliv. Att partiledarens facebookraggande har gjorts till en politisk affär är skamligt för alla inblandade, utom såklart för Rick Falkvinge själv. Rick Falkvinge är inte Piratpartiet, Piratpartiet är inte Rick Falkvinge, och han har rätt till ett privatliv (inklusive sexliv) utan medias vakande öga över sig. För att citera honom själv: "Vilka jag knullar med, i vilken ordning och när, det är en del av mitt privatliv och helt och hållet min ensak." Dessutom borde åtminstone vänstern försöka lära sig att inte kasta sten i glashus.

Könsfördelningen i Piratpartiets medlemskår. Piratpartiet har onekligen problem med en sned könsfördelning. De är inte den enda organisationen som har problem med detta. T ex Konfliktportalen har en betydande övervikt av manliga bloggare, däribland Luftslottets båda skribenter. Piratpartiet gör åtminstone en tapper insats för att försöka reda upp detta problem, gör vi i Konfliktportalen det? Inte vad jag märkt.

Piratpartiets problem är att deras väljar- och medlemsbas består av en demografi där det råder en kraftig könsobalans, mer specifikt ugna IT-specialister. Som t ex i Tuss förra klass, datateknik på KTH, där det fanns 5 tjejer på 200 elever – mindre än 3 %! Är detta ett problem? Ja. Är det Piratpartiets problem? Inte bara.

En analys av situationen från ett vänsterhåll bör inte bygga på någon sorts kvasi-feminism för att basha Piratpartiet, utan den bör vara radikal: den bör gå till roten med problemet. Hur kommer det sig att så få kvinnor väljer att läsa dator- och IT-relaterade ämnen på akademisk nivå? Det är den intressanta frågan.

Potentiell knarklegalisering. Ingen i Piratpartiet har sagt att Piratpartiet förespråkar narkotikalegalisering, och så är inte heller fallet: de har en parlamentsstrategi som går ut på att kohandla sig till bästa möjliga genomslag för sina egna frågor. Så gör alla partier, om än inte lika uttalat och inte lika mycket till sin spets (eftersom de har fler frågor de tycker saker om). Denna strategi kan leda till att man röstar för narkotikalegalisering, men den kan lika gärna leda till att man röstar mot narkotikalegalisering. Förmodligen det senare – den fruktansvärda knarklegaliserargruppen ALDE är redan både Centerpartiet och Folkpartiet med i, är det någon som tror att de är en del av legaliseringsrörelsen?

Angreppsvinklar man skall använda:

Piratpartiets status som enfrågeparti. Jaja, det är mer än en fråga, men Piratpartiet är ett "fokusparti" som inte har någon åsikt i väldigt många frågor. Det har fördelar och nackdelar: å ena sidan kan man få ett väldigt starkt tryck på just de väldigt viktiga frågor som Piratpartiet driver, å andra sidan får man inget tryck på andra frågor man kan tänkas vilja driva, t ex feminism, klimat, välfärd, etc. Att använda den här angreppsvinkeln när man går på specifikt Piratpartiet är dock värdelöst – det är som att övertyga någon att byta favoritfärg. Däremot kan det vara användbart när du skall få din kompis att rösta på Vänsterpartiet istället för Piratpartiet.

Piratpartiets bristande analys av hur dagens situation uppstått. Eftersom Piratpartiet hårdnackat vägrar ta ställning på något sätt som skulle kunna placera dem utefter en vänster/höger-skala har de också undvikit att ta upp någon teori till hur den nuvarande situationen, med massiva underhållningsföretagskonglomerat som vill samarbeta med staten för att kontrollera konsumtionen, har uppstått. Resultatet blir en väldigt grund politik: det förklaras vad som är fel, men inte varför dessa fel har uppstått.

Piraters vilja att äta kakan, utan att få receptet. Vänstern idag har en otroligt naiv syn på mjukvara, och inte sällan anses det att piratkopiering av proprietär programvara (t ex Windows) är en revolutionär, anti-kapitalistisk, handling. Så är inte fallet: Microsoft har piratkopieringen att tacka för sin totala dominans i resten av samhället, det vill säga hos företagen och i offentlig sektor. Langaren bjuder på första silen, sen är du fast: eftersom varenda kotte använda Windows hemma är IT-administratörerna i stort sett tvungna att använda Windows i datorparken för att slippa ägna hela sin arbetstid åt att förklara varför det inte finns någon startmeny. Piratpartiets krav på förkortad upphovsrätt etc adresserar inte det här problemet. (Mer kring detta kommer att komma på ett Luftslottet-föredrag på Alternativa Politikerveckan.)

Från Konfliktportalen.se: clausewitz skriver Ockupantfestivalaroonie, Anders_S konstaterar att Piratpartiet är på väg in EU-parlamentet, Jinge funderar om Den strängt troende juden?, MJE nedtecknar Anteckningar 15/5-09., Jesper skriver Inför ockupationsfestivalen i Lund, aik-micke skriver om att bokhandeln INFo fyller 20 bast, och Kim Müller berättar om rättegången mot ett skyddsombud imorgon (läs: igår).

Stäng Vidarkliniken!

Som ett led i artikelserien "Mota hippien i grind", som började med Autonoma kärnans kritik av Promoe, tänkte vi fortsätta med en diskussion om alternativmedicin, eller kanske snarare pseudovetenskap.

En gemensam nämnare i olika typer av pseudovetenskap är att man hävdar sig ha tillgång till en okonventionell informationskanal, eller ta hänsyn till något som den etablerade medicinen inte gör. Man kommer med andra ord släpande på idévärldar, själar, astralkroppar, reinkarnation och annat. Man bör vara väldigt skeptisk mot allt övernaturligt, i synnerhet när det verkar bekvämt (själen, reinkarnation) att tro på det. Hittills har ingen lyckats med att under kontrollerade former visa ens ett indicium på själens, eterns, astralkropparnas, idévärldens, tankeläsningens eller reinkarnationens existens.1 Eftersom det är svårt (omöjligt?) att bevisa icke-existens, men lätt att bevisa existens, så är det rimligt att det naturliga tillståndet är icke-existens, och att existens måste bevisas, eller åtminstone ges indicium för.

En anledning till pseudovetenskaparnas framgångar i sina dimmiga och dribblande resonemangskedjor är att det finns en utbredd meta-tro; en tro på tro som något bra. Att det på något sätt vore avundsvärt att tro på saker, och att det skulle vara trångsynt eller dåligt att tvivla. Det tycks vara den halvdöda kristendomen som hånar oss från andra sidan graven (förlåt, helvetet).

Vi hävdar det omvända: tro är lika med trångsynthet och fantasilöshet, tvivel är öppensinnighet och vetgirighet! Det var tvivel och ifrågasättande som gav oss medicinen och renligheten, medan de troende pratade om onda andar. Det är tron som än idag föreskriver vitlök och rödbetor (eller ännu värre, våldtäkt av minderåriga!) som skydd mot HIV, istället för kondom.2

Vad ska då pseudovetenskaparna med tron på tron till? Jo, de använder den för att legitimera sin kontakt med idévärlden, astralvetandet, "naturen" eller vad det nu kan vara. Vilket ger dem ensam tillgång (åtminstone gentemot vetenskapen) till en "högre" informationskälla som inte är verifierbar och som inte kan motsägas. Det betyder att vetenskapen i princip inte kan rå på dem, och att de kan måtta gratis slag tillbaka i stil med "vetenskapen tar inte hänsyn till själen/naturen/idévärlden/den rosa enhörningens vilja", och forskarna kommer att stå där som får.

Kvacksalvarna kan sen ordinera livsfarliga tungmetaller som kvicksilver och bly, och hävda att de visserligen kan råka skada den fysiska kroppen, men att de minsann gör under för astralkroppen, skuldbelägga patienten ("du har cancer för att du var elak i ditt tidigare liv"), eller varna för användning av faktiskt fungerande konventionella mediciner eller vaccin utan några som helst bevis. Eller att, som homeopaterna, föreslå vansinnigheter i stil med att mindre doser av läkemedel i själva verket är mer effektiva!

Det finns de som argumenterar för kvacksalveri och alternativmedicin för att de åtminstone är verksamma genom placeboeffekten. Och visst, det är väl sant om det gäller huvudvärk eller förkylning. Men risken är stor att om man framgångsrikt behandlas med alternativ förkylningsmedicin, och blir hjälpt av den på grund av placeboeffekten, så kommer man att vända sig alternativmedicinen även när man får cancer. Och hjälper givetvis inte placeboeffekten!

Vi efterlyser aktioner mot Antroposofernas Vidarklinik (som drivs bland annat med skattemedel!) och andra kvacksalveriinstitutioner!

Från Konfliktportalen.se: andread0ria ryter Inte i mitt namn, Arbetsförnedringen!, slutstadium skriver om Hitlers folkstat, Total avlöning om Inte ens skolmat, andread0ria gör Antoinette-paralleller i Låt dem äta köttben och Jesper skriver en här namnlös text eftersom titeln var dold under några kilo slemmig flash.

  1. Alla kommentarer om att "men min faster gick till en spådomstant en gång och fick veta att hn var Elvis Presley återfödd" kommer antingen att raderas direkt eller hånas. Anekdoter är varken intressanta, pålitliga eller relevanta. []
  2. Någon kan komma att invända att "tro på vetenskapen är ju också en tro!". Grattis, du har precis urholkat begreppet "tro" till meningslöshet. []