1984 har ett begränsat användningsområde som politisk metafor

I DNs kultursidor (som varit ovanligt vettiga på sistone, de måste ha hittat bra sommarvikarier) fanns härom dagen en artikel om Orwells berömda övervakningsroman och dess genomslag som metaforkälla i den samtida debatten, ställd mot Huxleys lika dystopiska Du sköna nya värld. I kommentarerna till nätutgåvan, bland diverse konspirationsteorier från (förmodade) liberaler, nämndes det att texten var spretig, något som stämmer. Resten av den här texten kommer att vara att betrakta som en fortsättning på (och omtolkning av) ett av dessa spret.

I övervaknings/integritetsdebatten har 1984 haft en snudd på obligatorisk ställning som universalkälla till metaforer, och vid det här laget är vi så trötta på alla slentrianmässiga referenser att vi kan spy. Men hur användbar är den egentligen, ens som metafor?

Om man har läst Orwells Hyllning till Katalonien (vilket man borde, för den är bra!) så förstår man att 1984 är en tydlig reaktion mot den sovjetiska totalitarismen, som också redogörs för i HTK. Förmodligen är det just detta som har gjort boken så populär hos liberaler, vilka ju  som bekant älskar att bygga halmdockor med stalinmössor.1 Allt som över huvud taget har med staten att göra jämförs omedelbart med Gulag.

Och det är också här som svagheten hos 1984 som metaforkälla ligger: den har helt enkelt inte speciellt mycket med den värld vi lever i att göra. För även om många stater, både Sverige och andra, inför mer och mer övervakningssystem och konstiga, integritetskränkande lagar, så sker det inte i ett vakuum, och verkligen inte av ren illvilja.

Om man buntar ihop FRA-lagen med IPRED, ACTA och betraktar dem som slagträn från en ondsint högre makt så får man en analys ungefär på en treårings nivå.

ACTA och IPRED är inte framdrivna av vare sig den svenska staten eller EU i första hand, utan är resultatet av en motsättning inom kapitalet; dess utveckling av vissa tekniker har lett till förhållanden som (om de nu har rätt — det är inte säkert!) försvårar försäljningen av immateriella varor, genom att i princip göra tillgången på dem oändlig.

Det som är intressant med den så kallade "fildelningsfrågan", ett värdelöst och förminskande namn, är att den bryter mot en av politikens heliga kor: separationen mellan ekonomi och politik. IPRED, ACTA och liknande handlar om att man med politiskt våld måste införa konstgjorda begränsningar för hur immateriella varor får konsumeras, för att få ihop ekonomin åt kapitalet. Föga förvånande visar det sig att det som piraterna viftar bort som "fördelningspolitik" här kommer och biter dem.

Istället för att diskutera vår personliga integritet hit och dit, och låtsas som om Sovjet helt plötsligt har återuppstått runt oss borde vi prata om det absurda i att staten går kapitalets ärenden,2 och fråga oss vem som vinner och vem som förlorar på de nya förhållandena för immateriella varor. Är det rimligt att den första reaktionen på en teknik som möjliggör distribution av alla böcker, filmer och all musik som någonsin skrivits till alla människor i världen i princip gratis betraktas som ett hot och lagstiftas bort? Varför skulle man ens komma på tanken?

Artikelförfattaren i DN föreslår nu (åtminstone underförstått) Du sköna nya värld som ny metaforkälla, vilket jag inte alls håller med om. Där 1984 är åtminstone lite aktuell (massövervakning planeras, och det finns såklart totalitära drag), så är Huxleys roman i princip helt utdaterad. DNs artikel hävdar, även i titeln, att DSNV skulle handla om kapitalismen, vilket jag har mycket svårt att tänka mig, eftersom varorna knappt finns med ens i bakgrunden av boken, trots att de är centrala inom kapitalismen. DSNV är en parodi på fordismen däremot, och möjligen på futuristernas övertro på framtiden och tekniken.

Men lyssna inte på mig, jag är bara grinig för att jag inte har fått min ranson soma idag.

Från Konfliktportalen.se: Björn Nilsson skriver Kinesisk imperialism?, kimmuller skriver Manifestation: Stoppa uppsägningarna på Vestas!, Jinge skriver Nästa gång träffar Talibanerna!, Anders_S skriver Stöd till husockupanter i Göteborg, boladefogo skriver Israeliska soldater vittnar, andread0ria skriver Westboro Baptist freakshow

 1. Här har vi ett hönan-och-ägget-problem: är 1984-metaforen så populär för att den liberala diskursen dominerar i frågan, eller dominerar den liberala diskursen på grund av att metaforen är så populär? Troligen det förra förstås. []
 2. Även om det givetvis blir spelad förvåning: vi vet mycket väl att det är precis det som är dess syfte! []

11 Comments

 1. Calandrella skriver:

  Poängen med 1984-metaforen (ja, jag har läst boken) är att den visar hur samhället i slutändan kan bli om alla principer (frihet, privatliv, mänskliga rättigheter, demokrati) åsidosätts för säkerheten/lyckan. ACTA har visst med demokrati och inte bara kapitalism att göra, för förhandlingarna sker slutet, och öppenhet är en nyckel till en fungerande demokrati. IPRED hotar rättssäkerheten. Således är båda relevanta i tal om totalitära samhällen, även om drivkraften bakom är kapitalismen. Vad gäller FRA-lagen är drivkraften åtminstone inte kapitalismen, men däremot politikernas hysteri inför något som orsakat kanske några tusen (jag har inga siffror, men anser det verka rimligt) personer i Europa de senaste åren, vilket säkerligen kraftigt understiger andra dödsorsaker, som till exempel trafikolyckor.

 2. Tuss skriver:

  Men samhället i 1984 är ju knappast lyckligt (ok, möjligen för minoriteten i det inre partiet, men de är ju försvinnande få), och själva grejen med boken är ju att det inte är meningen heller (däremot i Du sköna nya värld, där går det faktiskt att tala om att offra frihet för lycka!). Min poäng handlar mycket om att det blir larvigt att liberalerna (det finns några pirater som inte är liberaler — jag t.ex — men de är fan i minoritet) skriker i högan sky om statlig kontroll och sovjet (som ju är underförstått i 1984-metaforen) när det i själva verket är företagen som är roten till, säg, 3/4 av allt ont. Och, förstås, att det är problematiskt (eller symtomatiskt kanske?) att den viktigaste metaforkällan passar så otroligt bra in i den liberala världsbilden att man blir misstänksam.

  Notera att jag pratar i svepande ordalag: givetvis är genomförandet av både IPRED och ACTA demokratiproblem också, det är nästan allt kapitalet har för sig! Det är ett demokratiproblem att vi har noll inflytande över produktionen, förhållandena på arbets- och bostadsmarknaden och så vidare. Det är liksom underförstått. Men demokratiproblemen, som du verkar definiera dem, är en bieffekt, inte själva problemet. Jag skulle inte gilla IPRED eller ACTA bättre om jag hade fått rösta om dem eller om processerna hade varit transparenta!

  Sen är det ju lika mycket en integritetsfråga med arbetsrätt (tänk, åtta timmar om dygnet får någon köra med mig! Hur integritetskränkande är inte DET!?) och offentliga utrymmen (företag som injicerar sina budskap i min hjärna för att få mig att köpa deras produkter eller bygger gallerior där det var torg förut). Det jag menar är att det som piratliberalerna tar upp som "integritetsfrågor", "demokratiproblem" och så vidare, det skulle lika gärna kunna formuleras som vad de så föraktfullt viftar bort som "fördelningspolitik".

 3. unbelievable skriver:

  "Vad gäller FRA-lagen är drivkraften åtminstone inte kapitalismen"

  Att sådana lögner kan skrivas ner.
  Drivkraften bakom FRA-lagen är ingenting annat än kapitalismen, i dess psykotiska variant, som vi tidigare sett efter riksdagshusbranden i Berlin.

  Att den amerikanska regimen genomför ett massmord på 3000 människor i New York, för att få motiv att starta krig, skulle inte ha något med kapitalismen att göra ?
  Och den fascistisering som genomförs i lydstaten Sverige, har inte heller något med kapitalismen att göra ?
  Lever vi alltså i något annat än ett kapitalistiskt land ? Absurt.
  Jag tycker att "1984" mycket väl förtjänar att appliceras på andra samhällen än det sovjetiska. Riktigare skulle vara att jämföra västvärlden med vad som skildras i boken "Det kommer en dag" av Ira Levin, en stupid hörsamhet mot de härskande, vare sig det varit kyrkan, eller de som kallar sig demokrater, och bryter mot grundlagar och mänskliga rättigheter.

  Instämmer med Tuss; man röstar inte om friheten, FRA, IPRED, ACTA är inga giltiga, kommer inte att bli några giltiga lagar, det är illegala frihetsinskränkningar, som skall bekämpas till varje pris.

 4. Tuss skriver:

  Nu ställer jag mig inte till de konspirationsteoretiker som tror att elfte september-attackerna genomfördes av den amerikanska staten, men det är ju givetvis sant att de (och Lockhead Martin och ett gäng andra bolag) utnyttjade situationen till max. Man kan ju också fråga hur mycket det handlade om att Cheeney satt på flera stolar.

  Jag säger inte att 1984-metaforen är helt värdelös i dagens situation, utan att den (som titeln säger) har ett begränsat användningsområde: den kan inte förväntas fungera i alla situationer.

  Det stora problemet med "friheten" är ju förresten att varenda jävel är för den.

 5. Krastavac skriver:

  Dessutom så handlar ju inte 1984 om övervakning alls. Det är bara bakgrunden till historien Blair målade upp. Boken handlar om herrarnas makt (kulturellt, politiskt, ekonomiskt, militärt you name it) över proletärerna. Ett helt kapitel i boken är ju bara citat av en "Goldstein" (typ trotskij) om att proletärerna måste göra revolution och hur svårt det är även fast det är nödvändigt.

  Huxley var för övrigt anarko-kommunist

 6. Job skriver:

  Quoth Huxley:

  "If I were now to rewrite the book, I would offer the Savage a third alternative. Between the Utopian and primitive horns of his dilemma would lie the possibility of sanity… In this community economics would be decentralist and Henry-Georgian, politics Kropotkinesque co-operative"

  som jag tolkar Georgism verkar det vara någon slags "indian-kapitalism". Bättre, men inte bra

 7. Sandra skriver:

  Alltså ingsoc eller vad de heter de är ju också staten som går kapitalets ärenden

 8. Calandrella skriver:

  "Men samhället i 1984 är ju knappast lyckligt (ok, möjligen för minoriteten i det inre partiet, men de är ju försvinnande få), och själva grejen med boken är ju att det inte är meningen heller (däremot i Du sköna nya värld, där går det faktiskt att tala om att offra frihet för lycka!)."
  Nja, regimen ser det som att de offrar frihet för lycka.

  "Min poäng handlar mycket om att det blir larvigt att liberalerna (det finns några pirater som inte är liberaler — jag t.ex — men de är fan i minoritet) skriker i högan sky om statlig kontroll och sovjet (som ju är underförstått i 1984-metaforen) när det i själva verket är företagen som är roten till, säg, 3/4 av allt ont."
  Definiera "liberal". Och nej, företagen är inte roten till det mesta av det onda. Datalagringsdirektivet och FRA-lagen är inte framtagna för att skydda företagen, och inget företag har varit väldigt mycket för dem.

  "Det är ett demokratiproblem att vi har noll inflytande över produktionen, förhållandena på arbets- och bostadsmarknaden och så vidare."
  Tja, en del ser det som någon frihet eller rätt som staten inte bör inskränka, precis som de inte bör inskränka privatlivsrätten.

  "Men demokratiproblemen, som du verkar definiera dem, är en bieffekt, inte själva problemet. Jag skulle inte gilla IPRED eller ACTA bättre om jag hade fått rösta om dem eller om processerna hade varit transparenta!"
  IPRED är förstås dålig hursomhelst (rättsosäkerhet) men ACTA vet vi ju faktiskt inte vad det innehåller, så det är svårt att uttala sig om.

  "Sen är det ju lika mycket en integritetsfråga med arbetsrätt (tänk, åtta timmar om dygnet får någon köra med mig! Hur integritetskränkande är inte DET!?) och offentliga utrymmen (företag som injicerar sina budskap i min hjärna för att få mig att köpa deras produkter eller bygger gallerior där det var torg förut)."
  Nja, det är ingen mänsklig rättighet att ha bättre arbetsvillkor än åtta timmar om dygnet. Du måste inte jobba åtta timmar om dygnet; det är frivilligt att gå med på det. Du måste inte besöka galleriorna och kan strunta i reklamen.

  "Det jag menar är att det som piratliberalerna tar upp som "integritetsfrågor", "demokratiproblem" och så vidare, det skulle lika gärna kunna formuleras som vad de så föraktfullt viftar bort som "fördelningspolitik"."
  Nej. Medan det ena handlar om medborgerliga och mänskliga rättigheter, demokratiska principer, handlar det andra om hur resurserna bör fördelas. Två helt olika företeelser.

 9. Tuss skriver:

  Friheten att inte jobba åtta timmar eller att inte bli reklambombarderad är ungefär lika fri som den frihet man har att låta bli att ge pengar till en person som knivrånar en. Visst, jag kan be dem dra och få halsen avskuren, precis som att jag kan låta bli att jobba och svälta eller låta bli att handla och…tja, svälta. Jag ställer inte upp på detta frihetsbegrepp. Och du kan ju inte på allvar jämföra den avdemokratiserade ekonomin med rätten till ett privatliv! Det vore ju som att säga att det är en "rätt" att få vara diktator över landet! Just detta är en av de egenskaper som är ganska typisk för liberaler: de lyckas på något sätt få det till att det är en "rättighet" att få utnyttja andra, t.ex genom att köpa deras arbete och själv håva in mervärdet. Oftast refererar de till äganderätten. Men kan du säga, om äganderätten är helig och gäller för fysiska föremål, varför skulle den inte gälla för immateriella? Med den logiken blir ju fildelning fel!

  Regimen i 1984 ser ju medvetet till att göra livet förjävligt för sina undersåtar så att de inte ska göra uppror, det är ju det de har kriget till, det förklaras ju t.om! Om de över huvud taget skapar någon lycka så är det ju till sig själva. Det är ju en stor del av boken, att de inte ens tror sig vara världsförbättrare, och kanske en av de viktigaste skillnaderna mellan DSNV och 1984.

  Varför skulle det vara skillnad på hur resurser fördelas och mänskliga rättigheter? Hur definierar du mänskliga rättigheter? Är det inte en mänsklig rättighet att få äta sig mätt, gå i skolan etc? Har inte detta med resursfördelning att göra? Du kan inte betrakta termer som "integritet", "mänskliga rättigheter" etc som avpolitiserade! De är definierade som de är nu som en följd av politiska processer och århundraden av social kamp. T.ex förut så var barnarbete vanligt under de mest vidriga omständigheter i b.la England, trots att det egentligen inte behövdes, utan för att det var billigast. Åtta timmars arbetsdag är också något som har kommit ur arbetarrörelsens kamp! Och det är dessutom något vi nu håller på att förlora, eftersom arbetarrörelsen har dött (eller möjligen blivit mördad, det är lite oklart).

  Och varför är över huvud taget frågan om immaterialrätt relevant? Kan vi inte bara vara glada över att någon har kommit på ett jättesmart sätt att fördela data och immateriella "produkter" till alla som vill ha dem, utan att man behöver oroa sig för att de tar slut? Nej, det som gör att det blir ett problem är just att fördelningsmekanismen, kapitalismen, kräver en brist för att det ska fungera, annars blir något värdelöst och fördelningen fungerar inte.

  De som lobbar hårdast för upphovsrätten och piratjakt är ju skivbolag och andra immaterialkapital i ekonomiskt — fördelningspolitiskt! — intresse.

 10. Calandrella skriver:

  "Friheten att inte jobba åtta timmar eller att inte bli reklambombarderad är ungefär lika fri som den frihet man har att låta bli att ge pengar till en person som knivrånar en. Visst, jag kan be dem dra och få halsen avskuren, precis som att jag kan låta bli att jobba och svälta eller låta bli att handla och…tja, svälta. Jag ställer inte upp på detta frihetsbegrepp."
  Skillnaden är att rånaren aktivt skadar en, medan arbetsgivaren inte gör det. Arbetsgivaren handlar inte aktivt för att du ska skadas om du inte tar jobbet, men rånaren handlar definitivt aktivt för att du ska skadas om du inte ger henom pengar.

  "Och du kan ju inte på allvar jämföra den avdemokratiserade ekonomin med rätten till ett privatliv!"
  Jag jämför inte rättigheterna; jag säger bara att en del gör det, och för att inte stöta sig med dem, är det bra om Piratpartiet inte tar ställning i fördelningspolitiska frågor.

  "Men kan du säga, om äganderätten är helig och gäller för fysiska föremål, varför skulle den inte gälla för immateriella? Med den logiken blir ju fildelning fel!"
  Det där är "fildelning är stöld" all over again. Nej, egendomsrätten är så, att en person har rätt att nyttja något. Ingen får hindra personen från att nyttja sin egendom. Däremot är det helt okej att nyttja egendomen om det inte förhindrar ägaren från att också göra det (ett exempel är att det är okej att nyttja någons hus genom att kolla på det, men inte att gå in i det eftersom en om en går in i huset hindrar ägaren från att nyttja den delen av huset en befinner sig i). När någon fildelar nyttjas någons immateriella egendom – men ägaren kan fortfarande nyttja sin immateriella egendom precis lika bra! Därför är det inte stöld/inskränkning av egendomsrätten.

  "Regimen i 1984 ser ju medvetet till att göra livet förjävligt för sina undersåtar så att de inte ska göra uppror, det är ju det de har kriget till, det förklaras ju t.om! Om de över huvud taget skapar någon lycka så är det ju till sig själva. Det är ju en stor del av boken, att de inte ens tror sig vara världsförbättrare, och kanske en av de viktigaste skillnaderna mellan DSNV och 1984."
  OK.

  "Varför skulle det vara skillnad på hur resurser fördelas och mänskliga rättigheter? Hur definierar du mänskliga rättigheter? Är det inte en mänsklig rättighet att få äta sig mätt, gå i skolan etc? Har inte detta med resursfördelning att göra? Du kan inte betrakta termer som "integritet", "mänskliga rättigheter" etc som avpolitiserade! De är definierade som de är nu som en följd av politiska processer och århundraden av social kamp. T.ex förut så var barnarbete vanligt under de mest vidriga omständigheter i b.la England, trots att det egentligen inte behövdes, utan för att det var billigast. Åtta timmars arbetsdag är också något som har kommit ur arbetarrörelsens kamp! Och det är dessutom något vi nu håller på att förlora, eftersom arbetarrörelsen har dött (eller möjligen blivit mördad, det är lite oklart)."
  Det finns en samling negativa rättigheter, det vill säga rättigheter som ingen aktivt får inskränka, men som ingen heller aktivt behöver upprätthålla (och eftersom de inte aktivt behöver upprätthållas, måste inte skatt samlas in etc – och därmed är skattefrågor en helt annan fråga). De rättigheter jag menar är mänskliga och ovillkorliga är de i FN:s deklaration över universella sådana.

  "Och varför är över huvud taget frågan om immaterialrätt relevant? Kan vi inte bara vara glada över att någon har kommit på ett jättesmart sätt att fördela data och immateriella "produkter" till alla som vill ha dem, utan att man behöver oroa sig för att de tar slut? Nej, det som gör att det blir ett problem är just att fördelningsmekanismen, kapitalismen, kräver en brist för att det ska fungera, annars blir något värdelöst och fördelningen fungerar inte.

  De som lobbar hårdast för upphovsrätten och piratjakt är ju skivbolag och andra immaterialkapital i ekonomiskt — fördelningspolitiskt! — intresse."
  Skivbolagen skulle inte vilja ha hårdare upphovsrätt och starkare försvar för den om kapitalismen inte fanns, det medger jag. Men samtidigt menar många att upphovsrätten egentligen är en inskränkning i egendomsrätten (kapitalismen, om du så vill), eftersom det förhindrar folk från att nyttja saker (kopior) de själva skapat som de vill.

 11. Tuss skriver:

  När du tar upp exemplet med hus så är det ju intressant att påpeka att det inte är lagligt att ockupera hus, även om det inte hindrar användandet (i form av att huset står och dammar), åtminstone inte i Sverige. Själv har jag inställningen att problemet inte är att man kan kopiera musik gratis utan att man inte kan kopiera mat, kläder, datorer och så vidare till samma kostnad, jag tycker att det är lättare. Jag har också jättesvårt att se varför man måste ha FN till att definiera upp vad som är viktigt och vilka rättigheter människor har, alla vet ju ändå att dessa rättigheter är skrivna i sanden om det inte finns någon som försvarar dem. I ett ekonomiskt system som strävar efter ständig tillväxt och värdeskapande kommer ju allt som går att exploatera att exploateras. Det blir ju ganska meningslöst att prata om "passiva rättigheter" när ekonomin aktivt äter upp dem!

  Egendomsrätten är ju faktiskt inte detsamma som kapitalism, men det stämmer att den är en förutsättning för kapitalismen (det krävs någon som äger produktionsmedel — fabriker, dyra internetuppkopplingar, datorer, studios, och några som inte gör det, utan måste sälja sin egen arbetsförmåga för att kunna ha råd att leva, för att det ska finnas en kapitalism). Det påverkar förstås inte diskussionen, utan var bara ett påpekande.