Posts tagged ‘naturvetenskap’

Om begreppet "naturligt"

Ett koncept som aldrig tycks mista sin popularitet är naturligheten. Kanske är det för att det kan användas av alla möjliga sidor i alla möjliga bemärkelser vid alla möjliga (och några helt omöjliga) tillfällen. Framför allt verkar det hårt knutet till den ytliga konsumtions-ekorörelsen, som gärna slår mynt av begreppet. Det ger en myspysig image åt varumärken utan att för den sakens skull föra med sig några som helst krav, eftersom det inte riktigt är klarlagt vad "naturlighet" verkligen innebär. Just det användningsområdet siktade jag som mest på när jag spånade idéer till Bönkriget.1

Typiskt används "naturligt" i bemärkelsen "producerat utan/med försumbar mänsklig inblandning". En blomma är alltså naturlig, men ett rapsfält onaturligt (förutsatt att det är planterat av en människa). Det verkar också finnas grader av onaturlighet som är löst kopplade till hur nyligen påkomna teknikerna för framställning av saker är. Få skulle kalla det för onaturligt att odla spannmål med metoder från medeltiden exempelvis.

En intressant följdfråga uppstår då: innebär det att våra nuvarande produktionsmetoder kommer att betraktas som naturliga om ett par-tre hundra år? Det rimmar illa med det till synes absoluta och beständiga intrycket som begreppet inger, och får det snarare att låta som teknofobi.2

En följdfråga blir då hur man ska se skillnad på "naturligt" förekommande kemikalier, som produceras i intrikata kemilabb i levande organismer, och "onaturliga", som producerats i väsentligt mindre intrikata mänskligt framställda labb. Den är kanske mer intressant än den förra, i och med anti-E-nummer-rörelsen som uppstått efter Den hemliga kocken.

Denna hycklarkult34 äter glatt likdelar- och kroppsvätskor från synnerligen onaturligt framavlade (men "ekologiska"!) djur, men ryggar tillbaka inför laboratorieframställda kemikalier som de redan har ätit i tio-tjugo år av sina liv utan att reagera. Naturligtvis har detta en koppling, även om det inte är en direkt konspiration, till att det går att tjäna (mer) pengar på "tillsatsfri" mat, men inte (lika mycket) på en bojkott av djurindustrin.

Men i ärlighetens namn sätter E-nummerfobikerna fingret på ett faktiskt problem, nämligen kontrollen över vad vi äter. Vi har ju knappt alls någon kontroll över vår mat, vad som finns i den eller hur den produceras. Allt vi kan göra är att gå till affären, betala och hoppas på att vi inte blir ilurade gift. E-nummerhetsen handlar snarare om en sned belysning på ett verkligt problem, och i vanlig ordning har kapitalet gjort sitt bästa för att kapa denna rörelse och istället fokusera den på en ny form av meningslös konsumtion — av, surprise surprise, ännu dyrare varor!

En mer konsekvent och ärlig variant av naturlighetsbegreppet skulle vara att hävda konsekvent att allt som är skapat av människor (alltså även stenåldersredskap, utandningsluft och så vidare) är onaturligt. Men den givna följdfrågan blir ju då — vad är det som är så speciellt med oss människor? Har vi inte uppstått ur evolutionen precis som alla andra djur?5 Borde inte därför allt vi skapar vara "naturligt"? Eller, om man nu är troende: om Gud har skapat oss till att ha världen som lekplats, borde inte "naturlighet" i sådana fall vara något negativt och underlägset?

Resterande varianter av naturlighetsbegrepp innefattar ett värdebaserat (dåliga- eller meningslösa saker är onaturliga) och ett avsiktsbaserat (saker som skapas avsiktligt och målmedvetet är onaturliga). Den värdebaserade naturligheten faller på att den helt glömmer bort naturligt förekommande grymheter; katters lek med byten de inte äter upp, minkar som dödar mer än de kan äta och så vidare. Vad gäller den avsiktsbaserade naturligheten så kan ju evolutionen själv betraktas som målinriktad (bästa möjliga anpassning), och skulle alltså vara onaturlig. Och vad säger att inte djur kan ha avsikter?

Så för att sammanfatta: begreppet "naturligt" är helt värdelöst och intetsägande och man gör bäst i att vara skeptisk mot resonemang som utgår från det.

  1. Till alla som inte har sett några kusinfilmer förut: vi gör hobbyfilmer med medvetet låga ambitioner, och tyngdpunkten ligger i att ha kul när vi gör filmerna (och sen ser dem växa fram), inte i kvalitén på slutprodukten. Trots detta har vi faktiskt ett par-tre stycken relativt hängivna fans, samtliga i tolvårsåldern. []
  2. Troligen är det för att det är teknofobi. []
  3. Dess medlemmar är dock i gott sällskap — jag äter animalier, om än inte kött, så jag är också kvalificerad hycklare! []
  4. För fler (och mycket bättre) argument för veganism, se denna lista på vanliga frågor. []
  5. Kreationister: vad gör ni här?! []