Posts tagged ‘religion’

Stäng Vidarkliniken!

Som ett led i artikelserien "Mota hippien i grind", som började med Autonoma kärnans kritik av Promoe, tänkte vi fortsätta med en diskussion om alternativmedicin, eller kanske snarare pseudovetenskap.

En gemensam nämnare i olika typer av pseudovetenskap är att man hävdar sig ha tillgång till en okonventionell informationskanal, eller ta hänsyn till något som den etablerade medicinen inte gör. Man kommer med andra ord släpande på idévärldar, själar, astralkroppar, reinkarnation och annat. Man bör vara väldigt skeptisk mot allt övernaturligt, i synnerhet när det verkar bekvämt (själen, reinkarnation) att tro på det. Hittills har ingen lyckats med att under kontrollerade former visa ens ett indicium på själens, eterns, astralkropparnas, idévärldens, tankeläsningens eller reinkarnationens existens.1 Eftersom det är svårt (omöjligt?) att bevisa icke-existens, men lätt att bevisa existens, så är det rimligt att det naturliga tillståndet är icke-existens, och att existens måste bevisas, eller åtminstone ges indicium för.

En anledning till pseudovetenskaparnas framgångar i sina dimmiga och dribblande resonemangskedjor är att det finns en utbredd meta-tro; en tro på tro som något bra. Att det på något sätt vore avundsvärt att tro på saker, och att det skulle vara trångsynt eller dåligt att tvivla. Det tycks vara den halvdöda kristendomen som hånar oss från andra sidan graven (förlåt, helvetet).

Vi hävdar det omvända: tro är lika med trångsynthet och fantasilöshet, tvivel är öppensinnighet och vetgirighet! Det var tvivel och ifrågasättande som gav oss medicinen och renligheten, medan de troende pratade om onda andar. Det är tron som än idag föreskriver vitlök och rödbetor (eller ännu värre, våldtäkt av minderåriga!) som skydd mot HIV, istället för kondom.2

Vad ska då pseudovetenskaparna med tron på tron till? Jo, de använder den för att legitimera sin kontakt med idévärlden, astralvetandet, "naturen" eller vad det nu kan vara. Vilket ger dem ensam tillgång (åtminstone gentemot vetenskapen) till en "högre" informationskälla som inte är verifierbar och som inte kan motsägas. Det betyder att vetenskapen i princip inte kan rå på dem, och att de kan måtta gratis slag tillbaka i stil med "vetenskapen tar inte hänsyn till själen/naturen/idévärlden/den rosa enhörningens vilja", och forskarna kommer att stå där som får.

Kvacksalvarna kan sen ordinera livsfarliga tungmetaller som kvicksilver och bly, och hävda att de visserligen kan råka skada den fysiska kroppen, men att de minsann gör under för astralkroppen, skuldbelägga patienten ("du har cancer för att du var elak i ditt tidigare liv"), eller varna för användning av faktiskt fungerande konventionella mediciner eller vaccin utan några som helst bevis. Eller att, som homeopaterna, föreslå vansinnigheter i stil med att mindre doser av läkemedel i själva verket är mer effektiva!

Det finns de som argumenterar för kvacksalveri och alternativmedicin för att de åtminstone är verksamma genom placeboeffekten. Och visst, det är väl sant om det gäller huvudvärk eller förkylning. Men risken är stor att om man framgångsrikt behandlas med alternativ förkylningsmedicin, och blir hjälpt av den på grund av placeboeffekten, så kommer man att vända sig alternativmedicinen även när man får cancer. Och hjälper givetvis inte placeboeffekten!

Vi efterlyser aktioner mot Antroposofernas Vidarklinik (som drivs bland annat med skattemedel!) och andra kvacksalveriinstitutioner!

Från Konfliktportalen.se: andread0ria ryter Inte i mitt namn, Arbetsförnedringen!, slutstadium skriver om Hitlers folkstat, Total avlöning om Inte ens skolmat, andread0ria gör Antoinette-paralleller i Låt dem äta köttben och Jesper skriver en här namnlös text eftersom titeln var dold under några kilo slemmig flash.

  1. Alla kommentarer om att "men min faster gick till en spådomstant en gång och fick veta att hn var Elvis Presley återfödd" kommer antingen att raderas direkt eller hånas. Anekdoter är varken intressanta, pålitliga eller relevanta. []
  2. Någon kan komma att invända att "tro på vetenskapen är ju också en tro!". Grattis, du har precis urholkat begreppet "tro" till meningslöshet. []

Om begreppet "naturligt"

Ett koncept som aldrig tycks mista sin popularitet är naturligheten. Kanske är det för att det kan användas av alla möjliga sidor i alla möjliga bemärkelser vid alla möjliga (och några helt omöjliga) tillfällen. Framför allt verkar det hårt knutet till den ytliga konsumtions-ekorörelsen, som gärna slår mynt av begreppet. Det ger en myspysig image åt varumärken utan att för den sakens skull föra med sig några som helst krav, eftersom det inte riktigt är klarlagt vad "naturlighet" verkligen innebär. Just det användningsområdet siktade jag som mest på när jag spånade idéer till Bönkriget.1

Typiskt används "naturligt" i bemärkelsen "producerat utan/med försumbar mänsklig inblandning". En blomma är alltså naturlig, men ett rapsfält onaturligt (förutsatt att det är planterat av en människa). Det verkar också finnas grader av onaturlighet som är löst kopplade till hur nyligen påkomna teknikerna för framställning av saker är. Få skulle kalla det för onaturligt att odla spannmål med metoder från medeltiden exempelvis.

En intressant följdfråga uppstår då: innebär det att våra nuvarande produktionsmetoder kommer att betraktas som naturliga om ett par-tre hundra år? Det rimmar illa med det till synes absoluta och beständiga intrycket som begreppet inger, och får det snarare att låta som teknofobi.2

En följdfråga blir då hur man ska se skillnad på "naturligt" förekommande kemikalier, som produceras i intrikata kemilabb i levande organismer, och "onaturliga", som producerats i väsentligt mindre intrikata mänskligt framställda labb. Den är kanske mer intressant än den förra, i och med anti-E-nummer-rörelsen som uppstått efter Den hemliga kocken.

Denna hycklarkult34 äter glatt likdelar- och kroppsvätskor från synnerligen onaturligt framavlade (men "ekologiska"!) djur, men ryggar tillbaka inför laboratorieframställda kemikalier som de redan har ätit i tio-tjugo år av sina liv utan att reagera. Naturligtvis har detta en koppling, även om det inte är en direkt konspiration, till att det går att tjäna (mer) pengar på "tillsatsfri" mat, men inte (lika mycket) på en bojkott av djurindustrin.

Men i ärlighetens namn sätter E-nummerfobikerna fingret på ett faktiskt problem, nämligen kontrollen över vad vi äter. Vi har ju knappt alls någon kontroll över vår mat, vad som finns i den eller hur den produceras. Allt vi kan göra är att gå till affären, betala och hoppas på att vi inte blir ilurade gift. E-nummerhetsen handlar snarare om en sned belysning på ett verkligt problem, och i vanlig ordning har kapitalet gjort sitt bästa för att kapa denna rörelse och istället fokusera den på en ny form av meningslös konsumtion — av, surprise surprise, ännu dyrare varor!

En mer konsekvent och ärlig variant av naturlighetsbegreppet skulle vara att hävda konsekvent att allt som är skapat av människor (alltså även stenåldersredskap, utandningsluft och så vidare) är onaturligt. Men den givna följdfrågan blir ju då — vad är det som är så speciellt med oss människor? Har vi inte uppstått ur evolutionen precis som alla andra djur?5 Borde inte därför allt vi skapar vara "naturligt"? Eller, om man nu är troende: om Gud har skapat oss till att ha världen som lekplats, borde inte "naturlighet" i sådana fall vara något negativt och underlägset?

Resterande varianter av naturlighetsbegrepp innefattar ett värdebaserat (dåliga- eller meningslösa saker är onaturliga) och ett avsiktsbaserat (saker som skapas avsiktligt och målmedvetet är onaturliga). Den värdebaserade naturligheten faller på att den helt glömmer bort naturligt förekommande grymheter; katters lek med byten de inte äter upp, minkar som dödar mer än de kan äta och så vidare. Vad gäller den avsiktsbaserade naturligheten så kan ju evolutionen själv betraktas som målinriktad (bästa möjliga anpassning), och skulle alltså vara onaturlig. Och vad säger att inte djur kan ha avsikter?

Så för att sammanfatta: begreppet "naturligt" är helt värdelöst och intetsägande och man gör bäst i att vara skeptisk mot resonemang som utgår från det.

  1. Till alla som inte har sett några kusinfilmer förut: vi gör hobbyfilmer med medvetet låga ambitioner, och tyngdpunkten ligger i att ha kul när vi gör filmerna (och sen ser dem växa fram), inte i kvalitén på slutprodukten. Trots detta har vi faktiskt ett par-tre stycken relativt hängivna fans, samtliga i tolvårsåldern. []
  2. Troligen är det för att det är teknofobi. []
  3. Dess medlemmar är dock i gott sällskap — jag äter animalier, om än inte kött, så jag är också kvalificerad hycklare! []
  4. För fler (och mycket bättre) argument för veganism, se denna lista på vanliga frågor. []
  5. Kreationister: vad gör ni här?! []

"Utan Gud finns endast subjektiva moraliska värderingar"

På aftonen innan Isaac Newtons födelsedag (på julafton, alltså) publicerades en insändare av prästkandidaten Tomas Österberg, "Utan Gud finns endast subjektiva moraliska värderingar". Ett citat ur insändaren: "det är varken fel att mörda eller våldta utifrån ett evolutionärt eller ett ateistiskt perspektiv."

Jag skrev på några dagar ihop ett svar, men fick den 30 december av insändarredaktören veta att jag inte var den enda som gjort så, och på grund av längden blev min bortprioriterad. Förståeligt, om än tråkigt. Som tur är kan jag ju publicera den här:

När jag först läste Tomas Österbergs insändare häromdagen skrattade jag till. Inte kan väl någon ta det där på allvar? Sedan insåg jag att, jo, kanske…

De logiska felstegen som prästkandidaten gör är sådant som vanliga debattörer lämnade i sandlådan. Hitler var ateist (om han nu ens var det), alltså är alla ateister onda? Va? Efter detta skamlösa skuldbeläggande-per-gemensam-nämnare går han vidare till att kalla ateister för envisa och enfaldiga…

Att många missgärningar utförts i kristendomens namn råder det ingen tvekan om, men det innebär inte att det finns något likhetstecken mellan dessa och kristendomen. Det är inte ett seriöst sätt att diskutera på. Låt oss istället gå vidare till Österbergs påstående: om Gud inte existerar kan det inte finnas några objektiva etiska och moraliska värderingar.

Det är helt rätt. Det finns inga objektiva etiska och moraliska värderingar, och har inte heller någonsin gjort det. Även inom kristendomen har värderingar skiftat – Lot ansåg det till exempel rättfärdigt att låta en mobb våldta hans döttrar, Abraham offrade villigt sin son på altaret. Konceptet "demokrati" stod kristenheten främmande fram tills modern tid. Sverige kristnades i början av det förra årtusendet, men kvinnor blev inte myndiga förrän på 1900-talet – och då var det mycket tack vare en gudlöshetens ideologi! Men nu skulle väl ingen kristen låta sina döttrar våldtas, ritualmörda sin son, vilja införa diktatur, eller omyndigförklara kvinnor?

Gör man vad man gör för att Gud säger att det är rätt, är man inget annat än en ögontjänare. Vi ateistiska humanister gör våra val av egen vilja, inte för att vi fruktar vedergällning från en högre makt. Men kanske framförallt är vi inte så lumpna och löjliga att vi anklagar kristna för att vara för våldtäkt och mord.

Tydligen publicerades Österbergs insändare även i Ålandstidningen, och, tro det eller ej, Livets Ords tidning Världen idag. Jag hittar några andra bloggar som också kommenterar påhittet, saken har också lyfts i forumet hos Vetenskap och Folkbildning där det finns många läsvärda kommentarer.

Fira grav-mass!

263px-invisible_pink_unicornsvg
En osynlig rosa enhörning!

Känner du dig lika alienerad av bebis-Jesus som du känner dig desillusionerad av cola-tomten? Känns konceptet jólablót inte särskilt lockande? För oss som bäst kan beskrivas som radikala ateister känns hela den här julgrejen ofta lite krystad. Varför är det egentligen vi reser hem till vår familj och ger bort saker till varandra? Att göra det för fira Jesu födelse? Förutom att Jesus (om han ens fanns till att börja med) inte föddes på julen så känns det ju lite b att helga en gudom man inte tror på.

Som tur är finns det ljus i det intellektuella mörkret! Jag vill slå ett slag för grav-mass, som vi firar till minne av Sir Isaac Newtons födelsedag den 25 december. Till skillnad från Guds existens (och Jesu födelse, för att inte tala om Intelligent Fallande) så är gravitationen en väletablerad vetenskaplig teori, värd all uppskattning!