Posts tagged ‘skolpolitik’

Danderyd är bäst i klassen, Blått är sämst i klassen

Jag satt och läste i Moderata Ungdomsförbundets medlemtidsning Blått (pdf, sid 6) och fick syn på en notis med rubriken "Danderyd är bäst i klassen!". I sin helhet lyder den som följer:

Det borgerliga Danderyd visar var skolbänken ska stå. I kommunen har eleverna nämligen bäst betyg i hela landet. Coolt nog satsar de inte mest pengar, istället fortsätter de på den inslagna vägen med skolpeng och massor med friskolor. Konkurrens och valfrihet fungerar!

Förlåt, men va? Notisförfattaren kan knappast fått särskilt bra betyg med den analysförmågan. Att Danderyd har bäst betyg i hela landet kanske har något att göra med att Danderyd har högst medelinkomst i landet? Hur många undersökningar har inte publicerats som presenterar ett samband mellan uppväxtmiljö och studieresultat? Jisses…

Jag blev naturligtvis nyfiken på hur det egentligen ligger till och kan därför presentera följande ståtliga tabell, baserad på data från Skolverket (Studieresultat och övergång till gymnasieskolan för elever i huvudmannens skolor som avslutat årskurs 9 läsåret 2007/08, xls) och från E24 (Kommunerna som har högst och lägst medelinkomst, 2007). Håll till godo.

Bonus till "duktiga lärare"?

Det finns mycket att säga om det pedagogiska i Moderaternas förslag om att lyfta fram duktiga elever (DN), men det värsta i förslaget är väl ändå att "duktiga lärare" skulle belönas, t ex med en bonus.

Det är ett faktum att barn till föräldrar med akademisk bakgrund gör bättre ifrån sig i skolan än barn till föräldrar med icke-akademisk bakgrund. Omvänt så gör barn till föräldrar med icke-akademisk bakgrund sämre ifrån sig. Även om lärare kan göra skillnad på individuell nivå så spelar det i det stora hela ingen roll hur bra lärare man har eller inte har; korrelationen (och kausaliteten) mellan föräldrars studiebakgrund och elevernas skolresultat är tydlig.

Så vad skulle resultatet av (m)s förslag bli? Antagligen att lärare i områden där jobbet är relativt lätt då eleverna har studievana sedan tidigare plötsligt får bonusar, medan lärare i områden där jobbet är betydligt svårare p g a studieovana, mindre resurser, kulturkonflikter etc inte får någon bonus.

Var någonstans verkar det vettigt?