Posts tagged ‘autoreduktion’

Munkhammar och halmdockan

Johnny Munkhammar jämställer en strävan efter skattefinansierad avgiftsfri kollektivtrafik med en strävan efter att staten skall bestämma vilka kläder man skall ha på sig. Högern slår nya rekord i halmdockeargumentation.