Posts tagged ‘citat’

Captain Picard om FRA (och annat)

jean-luc_picard_encounter_at_farpoint

– Sir, the Federation DOES have enemies! We MUST seek them out!

– Oh yes… that's how it starts… but the road from legitimate suspicion to rampant paranoia is very much shorter than we think. Something is wrong here, mr Worf. I don't like what we have become.

Lieutenant Worf och Captain Picard i avsnittet The Drumhead, Star Trek: The Next Generation 4×21.

Det finns många ideologiska föredömen att lära av och ta efter. Många av dem har blivit odödliggjorda genom citat, andra genom verk och handlingar. Speciellt i debatt om övervakning finns det många giganter att luta sig på; t ex Benjamin Franklin och hans "those who would give up essential liberty to purchase a little temporary safety, deserve neither liberty nor safety" eller Voltaires1 "I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it".

Det dåliga med dessa giganter är allt dumt de också hunnit klämma ur sig genom åren; t ex Franklins "Remember that time is money" – ett citat som ju står för en hemsk världsuppfattning. Eller för den delen Voltaires "But all nature cries aloud that he does exist: that there is a supreme intelligence, an immense power, an admirable order, and everything teaches us our own dependence on it" – pffft.

Men efter nästan fyra säsonger av The Next Generation har Picard ännu inte sagt någonting jag inte kan skriva under på. Med det sagt tycker jag att alla andra också borde se på Star Trek, och avslutar med ytterligare två citat från densamme:

A lot has changed in three hundred years. People are no longer obsessed with the accumulation of 'things'. We have eliminated hunger, want, the need for possessions.

Captain Picard till tidsresenären Ralph Offenhouse i The Neutral Zone, Star Trek: The Next Generation 1×26.

The economics of the future is somewhat different. You see, money doesn't exist in the 24th century… The acquisition of wealth is no longer the driving force in our lives. We work to better ourselves and the rest of Humanity.

Captain Picard till tidsresenären Lily Sloane i avsnittet The Neutral Zone, Star Trek: The Next Generation 1×26.

  1. Nu var det inte Voltaire egentligen, utan Evelyn Beatrice Hall – men ändå. []