Posts tagged ‘corporate bullshit’

Apple är fortfarande svin, fast de har nedgjort sin egna halmdocka

Apple har nu äntligen släppt sina NDA:er på iPhone-utvecklingspaketet i en publikation på utvecklarsidan för iPhone. Texten, som inte finns kvar där längre (i vanlig ordning stuvar Apple undan det som är intressant och kastar fram några bilder på designade datorer istället), är en studie i företagstänk. Det talas om "våra idéer" som kan "stjälas" och därför måste skyddas. Det görs också synnerligen klart att Apple tänker fortsätta med samma strategi, och att anledningarna till att de över huvud taget släppte på NDAet var att de upplevde att det hindrade utvecklandet av program för iPhone och därmed även telefonens spridande. Med andra ord: de gjorde sin matteläxa och kom fram till att de tjänade mer pengar på att spola puckoavtalen.

Det intressanta är att det förmodligen fungerar strålande som marknadsstrategi. Först hypar Apple telefonen så att  hybris skapas och alla köper telefoner som galningar–utom de som skräms av utvecklaravtalen. Diskussionen om avtalen kväver sedan all annan vettig kritik av telefonen i den alternativa sfären (slashdot med omnejd). När Apple sedan släpper på avtalen så får de positiv kritik igen och alla rusar till för att lovorda tilltaget. Därmed skapas ett vakuum av kritik även i den alternativa sfären–och ännu fler telefoner säljs. Vad värre är, de som köper dessa telefoner är personer som faktiskt kommer att skapa ett socialt nätverk med fri och användbar programvara runt den.  Genom att skapa en halmdockefiende och sedan nedgöra denna plockar Apple billiga poäng.

Vad hände med killswitcharna? Fjärrstyrningen? DRM:et? Det ska mycket till för att övertyga mig om att det inte bara var en rökridå. Det som ska till är exakt följande: fullständiga specifikationer på all hårdvara i telefonen och fullständigt släpp av källkoden som körs på iPhone under GPLv3 (för att undvika TiVolization) eller en jämförbar licens, inklusive drivrutiner. Och, nästan vikitgast av allt, en ursäkt. Och om detta genomförs innebär det bara att iPhone är en okej telefon att använda, det är inte en hjälteinsats av Apple. Det är det minsta de kan göra och vad de borde ha gjort från ruta ett. De jävla svinen.