Posts tagged ‘droger’

Silen en del av gemenskapen

Under veckan har vågorna gått höga i debatten om heroinet sedan en smuggelhärva som bland annat försett minderåriga med heroin uppdagats, och flera föräldraorganisationer har ifrågasatt den lagstiftning som finns. Några menar på att ett förbud borde införas. Jens Västerblom, talesman för den svenska grenen av lobbyorganisationen EORA, Europeian Opiate Retailers Association, säger däremot att han själv ibland använder opiater. »Det är en del av gemenskapen, en social grej«, säger han. »Vi träffas några efter jobbet ibland, tar en sil och umgås, det handlar inte om något missbruk — och jag skulle aldrig använda smutsiga nålar, hellre låter jag bli. Att heroinanvändare skulle vara nergångna, beroende hemlösa är en myt«. Jens företräder också den internationella opiatmarknadens intressen i Sverige och är en uttalad motståndare mot Apotekets monopol på försäljning av opiater såväl som mot de höga skatterna. »Genom att opiater är så dyra i Sverige så tappar vi kontrollen på försäljningen till importer från utlandet« säger han. Att opiatanvändning skulle leda till missbruk eller beroende förnekar han: »De allra flesta brukar heroin på ett ansvarsfullt sätt, tar en sil för att lugna ner sig när de kommer hem från jobbet och det är väl bra det, annars kanske de slår sin fru!«. Istället menar Jens att det rör sig om en liten minoritet individer som inte kan hantera knarket och som blir beroende. »Det är som en sjukdom, som vilken mentalsjukdom som helst. Klart de ska behandlas, men vi andra ska ju inte behöva avstå från vår sil för deras skull!«.

Från regeringens sida har man tillsatt en utredning som ska utvärdera opiaternas ställning i samhället och se över den missbrukarvård som finns idag. Otto Stenhammar(m) på hälsodepartementet håller med Jens och säger att han förväntar sig en skattelättnad på opiater på upp till 40%. »Just nu leder det höga skattetrycket till att fler och fler importera från Europa, där skatterna är lägre, och det gör att vi inte har någon kontroll över konsumtionen. Det är bättre att de köper från Apoteket så att vi vet vad de får i sig«. Något förbud däremot tror han inte är en lösning: »nej, det skulle bara leda till en explosion av illegal användning vilket skulle gynna den organiserade brottsligheten«.

Lina Stenbock, som nyss fyllt arton säger att många klasskamrater redan har provat opiater. »Det finns väl på en del fester, nåra pundar sig så höga att de knappt vet vad de gör« säger hon. Själv planerar hon att ta det lugnt fast hon nu lagligt får gå till opiumhålor. »Ja jag idrottar ju, och jag har hört att det inte ska vara en bra kombination. Men det är klart man är nyfiken på att prova, jag har ju bara tagit ett bloss på pappas crackpipa någon gång« säger hon.