Posts tagged ‘feminism’

Är Meyers hantering av sina kvinnliga karaktärer misogyn?

twiligh-crap

Det är väl inte många som har missat hysterin runt Twilight-serien (döpt efter den första boken), den senaste återupplivningen av gamla vampyrmyter i modern samtidskultur. Serien har från förespråkarna liknats vid en ny Harry Potter1, men har också anklagats för att vara dålig rent litteraturmässigt sett, och för att vara sexistisk. Detta kände jag var värt att undersöka, och därför köpte jag ett exemplar av Twilight för att se efter.

Nu tänkte jag börja med att diskutera vad den här texten inte är tänkt att vara, för att sedan följa upp med en kort diskussion om vad man kan förvänta sig en bok eller av andra kulturella verk innan jag så att säga sätter tänderna i själva boken och rullar ut min analys. Det måste också påpekas att medan jag planerar att hålla inledningen i princip fri från avslöjanden om handlingen2 så är resten av texten en analys, inte en bokrecension, och därför kommer jag att förutsätta att alla som läser min text antingen redan har läst boken eller inte bryr sig om s.k. »spoilers«.

Något som slog mig ganska tidigt i boken var att det skulle bli problematiskt att analysera den utan att halka ner i en recension, där jag blandar ihop dess antifeministiska tendenser med dess litterära kvalitéer. Eller snarare dess brist på dem, för boken är dålig. Helt enkelt. Karaktärerna är dåliga, språket är dåligt, historien är dålig och hur Meyer hanterar vampyrarvet är direkt vedervärdigt, inte minst för mig som fan av både Stokers och Rice vampyrer. Men steget mellan att fördöma en boks kvalitet och att fördöma dess fans är kort, och det är något jag vill undvika. Bevisligen finns det kvalitéer i boken som många uppskattar, och jag håller med om att den bitvis är känsloväckande och spännande. Men det hjälper inte riktigt när man, som någon sa i en kommentar på nätet, bara känner att man vill döda något efter tvåhundra sidor av synonymer till »vacker«.

Så, vad kan man förvänta sig av en bok? Måste alla författare som skriver till unga människor skriva moraliskt uppbyggliga, ultrafeministiska verk? I den bästa av världar skulle man så klart förvänta sig detta, men vi är långt ifrån den. Att ställa dessa krav på en ungdomsbok idag vore orimligt, helt enkelt, och det är inte detta jag tänker utgå ifrån. Målet är alltså inte att visa att boken inte är feministisk, utan att den i själva verket är reaktionär, anti-feministisk, något som jag verkligen tycker att man kan kräva att böcker inte ska vara, i synnerhet om de riktar sig till unga människor!

Något annat som också blir viktigt att diskutera när vi är inne på författaransvar är skillnaden mellan att skildra något och att normalisera eller romantisera det; att skildra hustrumisshandel, till exempel, i en bok är ju inte automatiskt fel, det beror på hur det framställs av författaren. De är ju ändå de som skriver, berättelserna kommer inte bara flygande med formuleringar och allt från idévärlden. Meyer har själv mött den feministiska kritiken mot sina böcker såhär:

In my own opinion (key word), the foundation of feminism is this: being able to choose. The core of anti-feminism is, conversely, telling a woman she can't do something solely because she's a woman—taking any choice away from her specifically because of her gender. "You can't be an astronaut, because you're a woman. You can't be president because you're a woman. You can't run a company because you're a woman." All of those oppressive "can't"s.

One of the weird things about modern feminism is that some feminists seem to be putting their own limits on women's choices. That feels backward to me. It's as if you can't choose a family on your own terms and still be considered a strong woman. How is that empowering? Are there rules about if, when, and how we love or marry and if, when, and how we have kids? Are there jobs we can and can't have in order to be a "real" feminist? To me, those limitations seem anti-feminist in basic principle."

När vi har skrattat klart åt de stereotypt liberala formuleringarna kan vi fortsätta med att syna detta svar. Till att börja med är ju fokuset på »val« begränsande och förblindande. Poängen med patriarkatet (eller genusmaktordningen eller heteronormativiteten eller vad du nu vill) är ju att det är ett socialt system som också påverkar vad vi vill och får oss att önska vår egen underordning i många fall. Det är ju dessutom skrattretande att tala om fria val hos en karaktär som man själv har hittat på! Men även om vi skulle anta att Meyer har rätt i dessa påståenden och definitioner av feminism kontra anti-feminism så återstår ett viktigt faktum, nämligen att hon inte besvarar den faktiska kritiken mot serien! Nedan börjar alltså den faktiska analysen/kommentaren till texten, vilket i klarhet betyder spoilers!

För att kort sammanfatta historien för de som inte har läst boken: Bella flyttar från sin hysteriska/vimsiga mor som äntligen har hittat en karl som kan hålla koll på henne hem till sin buttra, tysta och känslomässigt handikappade far i en liten gruvort. Där upptäcker hon att hennes far inte har lärt sig laga mat under de 17 år som han har bott ensam, och tar därför utan vidare diskussion över både all matlagning, all disk och all tvätt. Man skulle kunna säga att det är lite av en askungesaga så långt. Bella kommer sen till skolan, där hennes första kontakt med elever är två stycken killar som utan vidare omvändning raggar på henne (och sen fortsätter med det resten av boken). Där träffar hon också den latent våldsamme vampyren Edward, och de utvecklar ett förhållande som går ut på att han bestämmer och hon följer. Det hela avslutas med en kamp mot en annan vampyr, som också vill ha henne, ur vilken Edward går segrande, men Bella klarar sig med nöd och näppe.

Det är ett känt grepp att låta huvudpersonen vara tråkig för att tilltala många läsare, men Bella är kusligt tom. Hon verkar inte ha några egentliga intressen, inga vänner egentligen (utom några stycken killar som alla raggar på henne och en tjej som mest verkar ha henne som social dumpningstipp), gör inget på fritiden (utom att laga mat till sin far). Hon är vansinnigt klumpig och verkar inte vara bra på något alls egentligen. De flesta andra karaktärer är också väldigt tomma, men många har åtminstone hobbys och åsikter.

Förutom att alla karaktärer är extremt platta och stereotypa så framställs den könade särarten och det heteronorma som krafter över alla andra; alla karaktärer tycks söka efter att ordna sig i par, och livet som singel eller frånskiljd framställs som misär, både i form av Bellas hysteriska »hare-brained« mor och som hennes buttre far som, påpekas det tydligt »aldrig har kommit över hennes skilsmässa«. Men det lyser också igenom när Bella hälsar på hos Cullens (Edwards familj), och de säger att de är så glada för att han har henne nu så att han blir hel.

När sen Edward introduceras i Bellas liv blir hon ännu mindre en egen person, och förvandlas istället till en satellit som cirkulerar runt honom och bara honom. Att vara utan honom bara för ett ögonblick blir olidligt, och det enda som framställs är hur hon hela tiden längtar efter honom. Det hela tar sig löjliga proportioner, till exempel när Edward frågar efter hennes favoritfärg och hon har ändrat den till den som hans ögon har.

Samtidigt kan deras förhållande bara beskrivas som destruktivt. Edward är, minst sagt, »pushy« (med Bellas egna ord); han släpar, lyfter, drar och kör över henne verbalt. Hennes åsikter, tankar och känslor förminskas konstant, medan hans blir det som är viktigast för dem båda (även om han hävdar motsatsen), så till den grad att hans första reaktion efter att ha räddat henne från att bli våldtagen är att be henne lugna ner honom! Hon behöver ständigt skyddas, kan inte betros ens med att ta hand om sig själv. Och ständigt, redan från början, finns våldet där, knappt dolt, samtidigt som Edward rationaliserar sitt kontrollbeteende och sin manipulation av Bella till att handla om »hennes eget bästa«.

Medan Rice använder sin vampyrmyt för att skapa romantiska och mångbottnade karaktärer och gör människa-vampyrinteraktionen till en konflikt mellan två världar med ömsesidigt oförstående så är Meyers vampyrer en metafor för våld, misshandel och förtryck. Och detta ifrågasätts aldrig någonsin genom hela boken, och inte heller av Meyer utanför boken.

Med rätt framställning hade denna historia ändå kunnat ges en ironisk poäng, kanske hade den kunnat diskutera könsroller eller destruktiva förhållanden. Men istället romantiseras Bellas totala beroende av Edward, och detta inför precis fel publik. Nej, mot Edward ställer vi Buffy!

Fotnot: titeln på inlägget är en drift med boken. Vid ett tillfälle (i ett försök att kompensera?) säger Bella att hon skriver en uppsats om huruvida Shakespeares hantering av sina kvinnliga karaktärer är misogyn.

Från Konfliktportalen.se: Jinge skriver Sahlin markerar avståndet till väljarna, Anders_S skriver Korkade kådisar och bisarra ankor, Fredrik Jönsson skriver De kriminella brunskjortorna (Sverigedemokraterna), L. O. Kristoffer Ejnermark skriver Det handlar om demokratisyn – demokrati versus postdemokrati, Johan Frick skriver Inget kan väl…

  1. Gör gärna en jämförelse mellan de två. Titta speciellt på hur stor grupp myter de olika författarna plockar ur, hur fantasifulla de är i termer både av handling och miljöer men också karaktärsutveckling. Jämför sen sinne för humor, både inuti berättelserna och i själva språket. []
  2. Varning! Detta inkluderar inte länkar! []

Våldsdebatten reloaded

Igår publicerades tre nya debattartiklar i Yelahs granskning av "vänstern" från ett feministiskt- och queerteoretiskt perspektiv. Initiativet började inget vidare, men har definitivt hämtat sig. Diskussionen är givetvis relevant; det torde vara ställt utom allt tvivel att patriarkatet inte faller med kapitalismen (men väl med klassamhället, eftersom patriarkatet är en sorts klass)och att det är en lika god kandidat för krossande. Bäst tycker jag också att texten Feministisk kamp är inte en kvinnofråga! är. Den är både argumenterande och tar upp flera intressanta exempel, så läsning av den rekommenderas. De två andra texterna håller inte riktigt samma kvalitet. Texten "Kön är som vattenfast mascara[…]" är mer queerorienterad än regelrätt feministisk, till skillnad från de andra två, men tyvärr halkar den bort mot att bli mer en personlig text än en allmängiltig argumentation. Jag antar att argumentationen för pacifistisk aktivism är personliga åsikter och ett sidospår som följde med, för de tankarna utvecklas inte- och passas aldrig in i själva argumentationen.

Denna argumentation utgör däremot kärnan i texten "Hand i hand med våldsromantiken". I texten påstår skribenten att "[hen] [inte] anser att vi kan särskilja machokulturen från dess våldsromantik". Vad hen egentligen verkar mena är att det inte går att skilja våldet från våldsromantiken och därmed också machokulturen, vilket jag anser vara huvudfelet i argumentationen. Den reduceras till att bli ytterligare en iteration av den urgamla våldsdiskussionen, och därmed ganska intetsägande. Självklart är en våldsromantisk machokultur helt värdelös och behöver bekämpas med alla till buds stående medel (jag borde anmäla mig som frivillig bullbakare åt AFA exempelvis). Men våld är fortfarande bara ett medel eller en strategi om man så vill. Ibland fungerar den, ibland fungerar den inte. Just det faktum att vi är olika och har olika strategier är en av våra styrkor. Att kategoriskt börja döma ut någon annans strategier är att sätta sig på lite för höga hästar (därmed inte sagt att man inte kan kritisera kulturer hos vissa grupper — men hur många av Yelahs skribenter har egentligen koll på kulturen i AFA? Jag har det inte i alla fall!). Jag accepterar pacifistisk kamp och ser pacifistiska ickevåldsaktioner som en nödvändig komponent i rörelsen, men jag är övertygad om att det inte räcker. Det är när pacifister börjar anklaga våldsanvändare för att vara omänskliga vildar som jag börjar dra öronen åt mig och värma upp anklagelserna om hippietrams. Som AK skrev så är inte revolutionen ett teparty, men det betyder inte att den inte kan– och ska vara dansant. Med tanke på att det troligen kommer att ta oss några hundra år att lyckas, som bäst, så kan det vara en bra idé att se till att skapa en trevlig och givande miljö för alla som deltar.