Posts tagged ‘ideellt’

Tankar kring en IT-strategi för Ungdomens Nykterhetsförbund

Som utlovat i ett tidigare inlägg: tankar kring en IT-strategi för Ungdomens Nykterhetsförbund. Allt eller delar av det här kommer jag säkerligen skicka in som en eller flera motioner till kongressen i Göteborg 2009, gärna med fler undertecknare än jag själv!

Men först behövs såklart input, feedback och diskussion.

  • Dela inte strategi med IOGT-NTO. Alice 16 år och Sven 50 år vill inte ha samma sak ur sina datorer. UNF bör anstränga sig för att nå sin målgrupp, precis som IOGT-NTO bör anstränga sig för att nå sin. Ute i samhället anstränger vi oss för att upprätthålla skilda profiler, av den anledningen delar vi inte på t ex värvarmaterial. Att dela vårt ansikte på internet med IOGT-NTO är absurt.
  • Gör skillnad på IT-strategi för personal, och IT-strategi för medlemmar. Våra medlemmar vill ha gästböcker, presentationer, bildgallerier, och forum. Vår personal vill ha e-post, kalendrar, inloggning som funkar över flera datorer. Dela gärna IT-strategin för personalen med IOGT-NTOs motsvarande (d v s, ha en gemensam IT-strategi för IOGT-NTO-rörelsens avlönade, men separata för förbundens medlemmar).
  • Särskilj e-posten, om den behövs alls. Att sätta upp ett eget community oberoende av Microsofts Active Directory och tillhandahålla webmail inom ramerna för detta community innebär mycket arbete och lite förtjänst. E-posthantering är komplicerat med IMAP-servrar och POP3-stöd och allt vad det heter, och det finns få fria webbmailgränssnitt som kommer i närheten av att mäta sig med t ex Gmail eller Hotmail.
    Vidare behöver UNF knappast dela ut e-postadresser, så gott som alla i åldern 13-26 har redan minst en. En kompromisslösning mellan att behålla mailen och att avskaffa mailen kan vara att sätta upp en möjlighet för användare att få e-post skickat till en @unf.se-adress vidarebefordrat till deras riktiga e-postadress – min egen @unf.se-adress vidarebefordrar all mail till min @gmail.com-adress, och har gjort det smärtfritt sedan februari 2005.
  • Ta till vara på interna krafter. Sätt upp ett utskott tillägnat informationsteknik. Vi har medlemmar därute som kan bygga och sätta upp allt från bloggportaler till insändarverktyg. Med lite stimulering kommer de inte bara ha visioner, utan också medlen för att förverkliga dem. (Underförslag: modernisera och integrera Burken.se i ett nytt community.)
  • Etablera en internetnärvaro utanför våra egna domäner. Uppmuntra, sanktionera, uppmärksamma och länka till UNF-relaterade initiativ och grupperingar i andra sammanhang, som t ex Facebook, Lunarstorm, MySpace, Bilddagboken, Last.fm, Flickr, vadsomhelst. Se det som positivt att föreningar och distrikt har egna hemsidor och egna communities – det är inte konkurrens, det är komplettering. Håll koll ett vakande öga på omvärldens beskrivning av oss (Wikipedia, bloggar, etc) och var snabb med att korrigera/påpeka faktafel.
  • Visa upp förbundsstyrelsen och personalen. Istället för de oftast rätt utdaterade nyheterna på unf.se, sätt upp en blogg med rapporter och berättelser om och från förbundsstyrelsens och personalens arbete. (Jag hade inte ens sett en bild på IOGT-NTO-huset på Stora Essingen innan jag började jobba som fältkonsulent.) Bjud in gästbloggare från andra förbund både inom och utom IOGT-NTO-rörelsen, bjud in gästbloggare från längre ner i organisationen: distriktsstyrelser, föreningsstyrelser, vanliga medlemmar… (Förresten, RSS på de nyheter som finns vore ett steg i rätt riktning.) (IOGT-NTO-bloggen I rörelse är ett stort steg i rätt riktning!)
  • Lär av andra. Titta på hur andra ungdomsförbund har löst saker, och skäms inte för att sno idéer. Kanske ta upp saken inom ramarna för LSU på något sätt?

Detta är några lösa tankar, som säkerligen kan funderas vidare på och revideras. Förslag?

Brev från Filippinerna

Idag när jag kom hem (från min första dugga någonsin!) väntade förutom några tråkiga brev ett stort brev från Filippinerna i brevlådan!

Brevet innehöll Naomi Kleins senaste bok, The Shock Doctrine. Den kommer jag säkert återkomma till när jag har läst den, men frågan är varför den kommer i ett brev från Filippinerna och inte från, säg, Adlibris?

Jag är medlem i BookMooch, ett internationellt bokbytarcommunity. Inga pengar är inblandade, utan det fungerar med ett internt poängsystem: du får poäng om du skickar böcker, och blir av med poäng om du tar emot böcker. Den som skickar står för portot (men en slipper i gengäld stå för portot när en tar emot böcker).

Jag har skickat betydligt fler böcker än jag tagit emot, framförallt science fiction. Men jag har en hel del kvar!