Posts tagged ‘namninsamlingar’

Namninsamlingars värdelöshet

Ett exempel på en misslyckad namninsamling – skolan stängdes en månad senare.

Det finns två olika sorters politiska symbolhandlingar: att göra någonting symboliskt för att få medial uppmärksamhet, eller att göra någonting symboliskt bara för att göra någonting.

Den tidigare är inte värdelös. Den funkar bra. Sådana symbolhandlingar kan t ex vara att skicka mängder med folköl inköpt av minderåriga till folkhälsoministern, eller att utlova blommor till folk som matförgiftar näringslivet. (De strategiska och etiska argumenten för eller mot det senare beteendet är ovidkommande – uppmärksamhet fick de!)

Men ta till exempel namninsamlingar. Jag hatar namninsamlingar. Poängen med dem är att visa på folkets motstånd mot (eller, mer sällan, förespråkande av) en viss ståndpunkt, genom att visa hur många som tycker si. Det handlar om kvantitet, inte om kvalitet – det spelar ingen roll vem som spelar på bara det skrivs på. De liknar val lite, fast istället för att skriva sitt namn på en lista lägger man sin lapp i en låda.

Den stora skillnaden mellan namninsamlingar och val? Deltagandet. Skrapar man ihop 75 000 namn har man knappt mer än en 1 % av Sveriges röstberättigade befolkning, jämför detta med ett valdeltagande på 80 %!

Men namninsamlingar får väl ändå ibland medialt genomslag, eller hur? Knappast. Jag letade igenom DNs arkiv (med sökningar på "namnunderskrifter" och "namninsamling"), och det var oftare planerade namninsamlingar nämndes än genomförda sådana.

Nej, namninsamlingar är värdelöst. Mycket slit för lite verkan. Den positiva effekten är väl att den stärker självkänslan både hos den som gör skitjobbet och hos den som skriver under – "jag gör iallafall någonting" i båda fallen.

Men om detta någonting inte ger någonting, är det då någonting?