Posts tagged ‘robocop’

RoboCop, folkets hjälte

RoboCop som spraymall!

RoboCop är delvis människa, delvis maskin, konstruerad av det allestädes närvarande megaföretaget Omni Consumer Products som ersättning för de rätt ineffektiva och fragila vanliga poliserna i våldsamma Old Detroit.

Här, i en ospecifierad framtid, har polisväsendet outsourcats till OCP (och ozonlagret är så pajat att det krävs tjocka lager med blå gegga för att vistas i solen i Florida). En företagschef säger vid ett tillfälle "Hell, we practically are the military" och vid ett annat tillfälle påpekas att OCP ser profit på nya och visionära områden som vanligtvis inte förknippas med profit: sjukvård och skolväsendet, till exempel.

Visst är det fascinerande hur väl fiktionen stämmer överens med verkligheten? Den nära framtiden är här nu, och förvisso har vi inte robotar (eller cyborger) eller multibranschmegaföretag (åtminstone inte i OCP-utsträckning), men mycket annat stämmer: sjukvården privatiseras, skolväsendet privatiseras, och i vissa delar av världen privatiseras även stora delar av militären (dessa privatiserade delar av militären utgör det "militär-industriella komplexet" och består av företag som t ex Halliburton och Blackwater). All denna privatisering sågs bara för tjugo år sedan som så långt in i framtiden, så absurd och dystopisk, att vi samtidigt skulle ha cyborger som sprang runt på gatorna!

Fast allt är ju inte fel i RoboCops Old Detroit. RoboCop, vars primära direktiv – "Serve the public trust", "Protect the innocent", samt "Uphold the law" – leder honom till att jaga upp och ta kål på först småtjuvar, sedan knarkkungar, och slutligen diverse av OCPs onda chefer. I den sista filmen går han med i en motståndsgrupp och, mot slutet med stöd av alla vanliga poliser som nu hoppat av sina jobb i protest mot OCP (Oppressive Capitalist Pigs, enligt graffiti som syns i filmen), leder tillsammans med dem en folklig resning mot storkapitalets förtryck.

Är det vad i framtiden har på lager för oss? Folkliga resningar mot förtryckande storföretag? Som tur är är framtiden ikapp oss även på den här fronten, över hela världen har folk rest sig, och fortsätter resa sig, mot globalisering och kapitalism.

Jag hoppas bara att Hollywood hinner spotta ut en reboot av RoboCop-serien innan Hollywood sätts i brand och filmföretagens ledare ställs mot väggen i den ärorika revolutionen.