Posts tagged ‘sobernet’

Tankar kring en IT-strategi för Ungdomens Nykterhetsförbund

Som utlovat i ett tidigare inlägg: tankar kring en IT-strategi för Ungdomens Nykterhetsförbund. Allt eller delar av det här kommer jag säkerligen skicka in som en eller flera motioner till kongressen i Göteborg 2009, gärna med fler undertecknare än jag själv!

Men först behövs såklart input, feedback och diskussion.

 • Dela inte strategi med IOGT-NTO. Alice 16 år och Sven 50 år vill inte ha samma sak ur sina datorer. UNF bör anstränga sig för att nå sin målgrupp, precis som IOGT-NTO bör anstränga sig för att nå sin. Ute i samhället anstränger vi oss för att upprätthålla skilda profiler, av den anledningen delar vi inte på t ex värvarmaterial. Att dela vårt ansikte på internet med IOGT-NTO är absurt.
 • Gör skillnad på IT-strategi för personal, och IT-strategi för medlemmar. Våra medlemmar vill ha gästböcker, presentationer, bildgallerier, och forum. Vår personal vill ha e-post, kalendrar, inloggning som funkar över flera datorer. Dela gärna IT-strategin för personalen med IOGT-NTOs motsvarande (d v s, ha en gemensam IT-strategi för IOGT-NTO-rörelsens avlönade, men separata för förbundens medlemmar).
 • Särskilj e-posten, om den behövs alls. Att sätta upp ett eget community oberoende av Microsofts Active Directory och tillhandahålla webmail inom ramerna för detta community innebär mycket arbete och lite förtjänst. E-posthantering är komplicerat med IMAP-servrar och POP3-stöd och allt vad det heter, och det finns få fria webbmailgränssnitt som kommer i närheten av att mäta sig med t ex Gmail eller Hotmail.
  Vidare behöver UNF knappast dela ut e-postadresser, så gott som alla i åldern 13-26 har redan minst en. En kompromisslösning mellan att behålla mailen och att avskaffa mailen kan vara att sätta upp en möjlighet för användare att få e-post skickat till en @unf.se-adress vidarebefordrat till deras riktiga e-postadress – min egen @unf.se-adress vidarebefordrar all mail till min @gmail.com-adress, och har gjort det smärtfritt sedan februari 2005.
 • Ta till vara på interna krafter. Sätt upp ett utskott tillägnat informationsteknik. Vi har medlemmar därute som kan bygga och sätta upp allt från bloggportaler till insändarverktyg. Med lite stimulering kommer de inte bara ha visioner, utan också medlen för att förverkliga dem. (Underförslag: modernisera och integrera Burken.se i ett nytt community.)
 • Etablera en internetnärvaro utanför våra egna domäner. Uppmuntra, sanktionera, uppmärksamma och länka till UNF-relaterade initiativ och grupperingar i andra sammanhang, som t ex Facebook, Lunarstorm, MySpace, Bilddagboken, Last.fm, Flickr, vadsomhelst. Se det som positivt att föreningar och distrikt har egna hemsidor och egna communities – det är inte konkurrens, det är komplettering. Håll koll ett vakande öga på omvärldens beskrivning av oss (Wikipedia, bloggar, etc) och var snabb med att korrigera/påpeka faktafel.
 • Visa upp förbundsstyrelsen och personalen. Istället för de oftast rätt utdaterade nyheterna på unf.se, sätt upp en blogg med rapporter och berättelser om och från förbundsstyrelsens och personalens arbete. (Jag hade inte ens sett en bild på IOGT-NTO-huset på Stora Essingen innan jag började jobba som fältkonsulent.) Bjud in gästbloggare från andra förbund både inom och utom IOGT-NTO-rörelsen, bjud in gästbloggare från längre ner i organisationen: distriktsstyrelser, föreningsstyrelser, vanliga medlemmar… (Förresten, RSS på de nyheter som finns vore ett steg i rätt riktning.) (IOGT-NTO-bloggen I rörelse är ett stort steg i rätt riktning!)
 • Lär av andra. Titta på hur andra ungdomsförbund har löst saker, och skäms inte för att sno idéer. Kanske ta upp saken inom ramarna för LSU på något sätt?

Detta är några lösa tankar, som säkerligen kan funderas vidare på och revideras. Förslag?

Vad som är fel med Sobernet

IOGT-NTO-rörelsen har sedan före min tid (jag gick med 2004) baserat sin IT-strategi kring Sobernet; en uppsättning verktyg byggda av Microsoft och framförallt kompatibelt med Microsoft Outlook. Den del av Sobernet som flest känner till, använder och associerar med ordet "Sobernet" är den webbaserade accesspunkten, baserat på Outlook Web Access. Sedan 2008 pågår en utrullning av "nya" Sobernet (som först annonserades kongressen i Piteå 2005 och då "snart" skulle vara klart). Nya Sobernet är byggt på Microsoft SharePoint, som har lite fler funktioner. Bland annat har trådade diskussioner och någonting som liknar en wiki satts upp.

Den nuvarande IT-lösningen har många fördelar. Framförallt så är den infrastruktur som nu finns centraliserad kring användarregistret, Active Directory. Medlemskap på Sobernet innebär inte bara att du kan skriva i Sobernets diskussionsforum, utan även att du har en personlig e-postadress, har tillgång till olika kalendrar, ett användarnamn du kan använda för att logga in på vilken IOGT-NTO-rörelsen-dator som helst så länge den har möjlighet att ansluta till kansliet i Stockholm, och lite mer.

Men är det värt det? Här kommer min lista över fundamentala fel med Sobernet.

 • Det är stängt. Ute i vår folkrörelse, som samlar över 50 000 medlemmar, finns otrolig teknisk kompetens. Många som inte är intresserade av årsmöten och pizzaätning är skulle kanske istället kunna vilja bidra med kod till en hemsidesmjukvarulösning vi själva utvecklat (från grunden eller baserat på en existerande open source-lösning). Istället har vi valt att köpa in en IT-lösning från ett externt företag för x miljoner kronor, så att vi får begränsade konfigureringsmöjligheter och fastlåsning vid andra Microsoft-produkter.
 • Det är användarovänligt. Hur registrerar jag mig? Hur byter jag mitt lösenord? Hur får jag reda på vem den här personen är? (Vad är det som kommer fram när jag klickar på folks namn?) Varför ersätts mitt meddelande med saker i stil med "REMOVED_ BY_ THE_ EXCHANGE_ EMAIL_ SCANNING_ SERVICE_ 008BC5E7_ 55E9F026D000000" utan synbar anledning? Var hittar jag mappen för mitt distrikt? Hur gör jag för att det skall sluta stå att det är 4869 nya inlägg?
 • Det saknar insyn. Hur många medlemmar har Sobernet? Vilka är moderatorer på Sobernet? Hur får man tag på dem? Vad gör de? Vad finns det för ord i det filter som tar bort inlägg till synes slumpmässigt?
 • Det är anpassat för personal, inte medlemmar. De som framförallt drar nytta av Sobernets fördelar – e-post, delade kalendrar, inloggning på rörelsens datorer, etc – är anställd personal och hel- eller deltidsarvoderade förtroendevalda. Men Alice 15 år skiter i delade kalendrar, var är gästboken, presentationerna och bildgalleriet? Även Sven 61 år skiter i inloggning på rörelsens datorer, när är logens nästa berättarcafé?
 • Det är dyrt. Jag har tyvärr inga siffror att belägga det här med (upplys mig!), men med tanke på att UNF hostade upp 250 000 för den inte särskilt imponerande designen på unf.se känns det inte helt orimligt att anta att de kostnader som Sobernet medför är i miljonklassen. För 250 000 kan man anställa en programmare/webdesigner på heltid eller en programmerare plus en designer på halvtid i ett år! Då skulle vi kunna få en omdesign i den klassen 5-6 gånger för samma pris, minst.

Skulle man göra en lista över alla de saker som är fel med Sobernet hur ett rent tekniskt hänseende skulle den naturligtvis bli ännu längre, och rätt oanvändbar. Ovan beskrivs de strukturfel som behöver åtgärdas. Som FRA-demonstranterna har sagt: riv upp, gör om, gör rätt.

Men helt negativ är jag inte! Håll utkik efter ett kommande inlägg, betitlat någonting i stil med "Förslag på IT-strategi för Ungdomens Nykterhetsförbund".

(Se även "Engagemanget minskar my ass!" (juli 2007) av Robert Damberg.)