Posts tagged ‘yttrandefrihet’

Det är skillnad på yttrande och yttrande

Det är skillnad på kommunikation och kommunikation. Om Pelle och Lisa säger att Kalle är ful till varandra så är det knappast något som skadar Kalle; det är en affär mellan de två. Om de däremot ställer sig vid podiet på skolavslutningen och inför hela skolan förklarar hur gräsligt ful Kalle är så är det en helt annan sak. Och det är ytterligare en sak om de båda fakiskt går fram till Kalle och säger det.

I det första- och sista fallen är det ju frågan om privat kommunikation. De absolut flesta (utom de politiker som för tillfället råkar sitta vid makten — oppositionen är alltid emot förslag att inskränka privat kommunikation, regeringen ofta för) är nog ganska överens om att den typen av kommunikation ska vara helt fri, åtminstone i det första fallet. I de två andra fallen råder mer oklarhet; många, framför allt nazister och internettroll, hävdar sin rätt att genomföra de två andra typerna av kommunikation och rubricerar den "yttrandefrihet".

Skillnaden är bara att det för att privat kommunikation ska vara "fri" enligt de normala kriterierna bara krävs att ingen gör något, men för att kommunikationen ska vara fri i nazisternas- trollens och de religösa fanatikernas mening krävs en aktiv handling för att skydda dem från Kalles vedergällning. Det är naturligtvis inte samma sak! Att ens omnämna de två med samma begrepp är snudd på bedrägeri. Jag ser ingen som helst anledning till varför man skulle skydda nazisters "rätt" att organisera sig för att sprida hatpropaganda, det blir bara extra absurt när man tänker att de verkligen inte skulle åtgälda tjänsten om situationen var den omvända. Precis lika skrattretande är de abortmotståndare som mördar läkare; så mycket medkänsla för en klump nervceller utan förmåga att känna smärta eller reflektera över sin situation och så lite för fullt utvecklade människor.

Det absolut mesta antifascistiska arbetet är inom ramarna för vad som kan kallas självförsvar, direkt eller indirekt. Allt AFA gör faller inte under den kategorin, precis lika lite som att allt antifascistiskt arbete har med AFA att göra. Och antifascister eller vänsterextremister är inte lika goda kålsupare som nazisterna, vilket media gärna skriver om på ledarsidor och liknande i samma andetag som de beskriver nazisterna som ett slags stackars white trash.